رفع ارور The FastCGI executable could not be found

جهت رفع ارور The FastCGI executable could not be found چه کار باید کرد؟

ارور The FastCGI executable could not be found مربوط به ایراد در نسخه php میباشد که به دلیل ناسازگاری با قالب وردپرس این ایراد را مشاهده خواهیم کرد.

جهت رفع این ارور در داخل هاست به بخش تنظیمات php  رفته و در این بخش نسخه سازگار با قالب سایت خود را انتخاب و پس از تایید و تغییر نسخه php ایراد رفع خواهد شد.

کلیدواژه:
2107 بازدید
هاست وردپرس
کد تخفیف اولین سفارش