تخفیف به مناسبت هفته وحدت

تخفیف به مناسبت هفته وحدت

از شب اول هفته وحدت سال 1441 قمری مصادف با 18 آبان 1398 تا پایان هفته وحدت 24 آبان 1398 فرصت دارید تا از تخفیف های ویژه پارس راد تا 20 درصد بهره مند شوید. همچنین 1 درصد تخفیف برای سفارشات ماهیانه از پلن 4 به بعد نیز با کد اعلامی قابل اعمال میباشد

کدهای تخفیف زیر را باید در بخش کوپن تخفیف قرار دهید تا تخفیف برای سفارش های سالیانه اعمال گردد:

هاست ویندوز حرفه ای خارج پلن های 1 و 2 با کد تخفیف 5 درصدی: vahdat9801

هاست ویندوز حرفه ای خارج پلن های 3 تا 7 با کد تخفیف 10 درصدی: vahdat9802

هاست ویندوز حرفه ای خارج پلن های 8 تا 13 با کد تخفیف 20 درصدی: vahdat9803

هاست ویندوز حرفه ای ایران پلن های 1 و 2 کد تخفیف 10 درصدی: vahdat9804

هاست ویندوز حرفه ای ایران پلن های 3 و 4 کد تخفیف 15 درصدی: vahdat9805

هاست ویندوز حرفه ای ایران پلن های 5 و 6 کد تخفیف 20 درصدی: vahdat9804

هاست ویندوز حرفه ای خارج ماهیانه برای پلن های 4 تا 13 با کد تخفیف 1 درصدی: vahdat98

هاست ویندوز حرفه ای ایران ماهیانه برای پلن های 4 به بعد با کد تخفیف 1 درصدی: vahdat98

هاست ویندوز ارزان
کد تخفیف اولین سفارش