رفع خطای Virtual machine disks consolidation is needed

شما هم احتمالا با خطای Virtual machine disks consolidation is needed مواجه شده اید

شاید .شما هم با خطای Virtual machine disks consolidation is needed در ESXi رو به رو شده اید

جهت رفع این خطا یکی از ساده ترین راهکار ها این است که یکبار از VPS یا سرور مجازی ای که چنین اخطاری را داده است Snapshot  گرفته و پس از تکمیل شدن همه Snapshot  ها را پاک کنیم. با این روش به سرعت و بدون مشکل این ایراد رفع خواهد شد و نیاز به هیچ عملیات پیچیده ای ندارد.

هاست ویندوز
کد تخفیف اولین سفارش