قوانین ثبت دامنه ir
قوانین ثبت دامنه ir
برای ثبت دامنه های ir قوانینی از جانب مرکز ثبت دامنه های ملی nic در نظر گرفته شده است که به شرح آن می پردازیم.
1395/3/26