آموزش وارد شدن به محیط phpmyadmin در دایرکت ادمین
آموزش وارد شدن به محیط phpmyadmin در دایرکت ادمین
برای ورود به بخش phpmyadmin بسیار ساده است ولی گاهی ممکن است از یاد ببریم چگونه به این بخش وارد شویم
1397/4/7