ایجاد دیتابیس در هاست plesk
ایجاد دیتابیس در هاست plesk
ایجاد دیتابیس در هاست پلسک یک کاره بسیار ساده میباشد که با طی چند مرحله ایجاد میگردد
1397/4/12